Intuicija i instinkt

U zadnje vreme se stalno spominje intuicija. Pa da vidimo šta je to intuicija?

Intuicija prema definiciji nema objektivne vrednosti. Nije ništa opipljivo, ali joj i sve više i više ljudi daje veliku važnost. Prihvaćena je kao očigledan prividni fenomen.  Inače je i često tema koja se istražuje u psihologiji kao i u nadprirodnom i paranormalnom. Intuicija ima i neke druge nazive u narodu kao što je unutrašnji glas, podsvest, šesto čulo, nesvesni um ili spoljašnjoosećajna percepcija.

Ono što ljudi zapostavljaju je i to da postoji i instinkt. Hajde da vidimo šta je to instinkt?

Nemamo tačnu definiciju i mnogi ga smatraju da je to isto što i intuicija. Na svojim seminarima često koristim pojašnjenje u primerima kako bi ljudi shvatili ulogu instinkta. Instinkt je dejstvo iz čoveka, kao i iz svakog živog bića, ali je to automatsko dejstvo. Mnogi ljudi su to u sebi ugušili iz razloga jer se plaše lošeg dejstva. Loše dejstvo se je stvorilo tokom loših događaja, ali čovek zanemaruje jednu važnu stvar, a to je da mi imamo i mozak. Mozak je organ koji memoriše. Dakle, čovek je stvoren da koristi svoj mozak, a kako bi automatski delovao inteligentno mudro.

Šta to tačno znači?

U doba kada imamo pismo i puno knjiga, kada imamo kompjutere, pametne telefone i internet, kada možemo jako puno da postignemo u razvoju čiste svesnosti, ljudi ipak i nisu svesni ljudskog mozga, ljudskih osećanja i čistog ljudskog instinkta koji nam sledi od Boga/ Univerzuma/ Apslutnosti i koji je Božji dar. Ovde ne govorim o  instinktivnim lošim delima, koja u stvari lično nazivam isključivo nedelima. Govorim isključivo o čistom prirodnom instinktu kao mogućnost čistog dela Boga. Mi instinktivno dišemo, insinktivno se radujemo, instinktivno stvaramo svo dobro ovoga sveta, oni koji smo probudili  lični čisti instinkt u kompletu i time se dalje gradi/stvara dobro kroz Božansko. Čisti instinkt je Božji dar u nama. O tome govorim kad spominjem instinkt, jer sam svesna da smo ljudi, a ne životinje.

Ratovima, strahovima, bolestima i manipulacijom je čovek doveo do toga da se samosabotira i izgubio je osećaj za čistim instinktom. To je vrlo loše po čoveku, zato što ne stvara čistotu, već se brani i stalno beži od stvaranja i od sebe. Iz tog razloga je čovek lenj, nesiguran sa manjkom samopouzdranja, a posledica je genska, neprirodna, ali mnogima uglavnom i prihvatljiva radi udobnosti intuicije koja daje krivi konfor drugačije zvani lenjost. Na taj način čovek pristaje na niske vrednosti, pristaje da se svađa, ratuje, tuče, da bude lenj, zamerljiv, neznalica i nemoćan. To nije pravo prirodno stanje, ali to stanje mu upravo i stvara nesvesnou sebi,  baš ta intuicija, a upravo radi loših iskustava. Ali intuicija i mnogo više vrednovana, jer se na taj način intuitivno (osećajno) manipuliše sa sobom i sa drugima . A kada se manipuliše, zbog zakona privlačenja, ne može se manipulisati samo drugima, već automatski i samim sobom, samo toga ljudi i nisu svesni, niti prave razlike izmedju kreativnosti i manipulacije. Drugim rečima stvaraju se izgovori nemoći i time se izbegava Božansko, iako to čovek ne želi i iako da skoro svako stalno tvrdi da veruje u Boga. Međutim, sve dok se čovek ne dovede u instinktivno čisto stanje, ta osoba sama niti može da te razlike uvidi, niti da sebi prizna čistu Istinu. Čista Istina dolazi do izražaja onda kada čovek uoči svoju („tudju“) lenjost, nemoć, nesvesnost, neznanje.. i preuzima sve potrebno da dođe do promena. A mora prvo da se edukuje i promeni kako bi postala visokosvesna i jasnovida.

Jedna visokosvesna i jasnovida osoba je svesna Boga, čistog instinkta u sebi i kao takva ne ulazi u mrežu intuicije koja uvek iznova čini automatske zaštite, jer kada je čovek svestan Istine, automatski ga vodi čist instinkt u čistu kreaciju i to bez greške. Na taj način čovek stvara i zdravlje, čisto automatsko. Svako želi čistu kreaciju, a da bude u koristi intuicije pod zaštitom. Međutim tu i nastaje problem, jer akcija stvara reakciju, a intuicija štiti od lošeg i time i sprečava akciju. Dakle, da bi došlo do napretka mora da dođe do promena koje su potrebne i moramo priznati da svaka osoba ima svoj jedinstveni put zato se to ne može postići samo isključivo videima na you tube, filmovima, knjigama i seminarima. Potrebna je i iskra iz jezgra.

Situacija u kojoj sam bila (rak sa metastazama) je tražila hitno razrešavanje. Uvek to tako bude kada čovek dođe do dna. Moram reći da je to najteži oblik razrešavanja, jer se nema ni puno vremena, a uglavnom nema ni čistog Znanja i nema se kvalitetnog iskustva, jer je većina ljudi nesvensa i pokušavaju da reše probleme iz svog ugla neznanja, neznajući da pstoji i bolji, jednostavniji i kvalitetniji put. Taj put je maltene još uvek čak i neprihvatljivvećini, jer se ljudi iz sopstvene intuicije štite od bolesti, umesto da instinktivno koriste čisto dejstvo zdravlja. To stanje zaštite (intuitivno) su igradile medicina i farmacija kao nauke, a sa najboljom namerom, ali kako rekoh, na kraju je tu opet čovek sam protiv sebe u velikom neznanju i rezultat se vidi na delu (medicine i farmacije). Razmatrajući sve ovo, napravila sam meetodu Apsolutna Veza kojom vodim ljude do te glavne tačke da se očiste svih strahova i samim tim očiste od potrebe za intuicijom,  a koristeći svoje pravo prirodno stanje čistog instinkta.  Taj proces ipak traje u zavisnosti od njihove već ustaljenje intuicije, koja im je ugrađena/ nametnuta i koja mora da se otkloni iz lične pozicije superiornosti.  Upravo je intuicija ta sila koja ne dozvoljava čoveku da se izvuče iz loše situacije, jer čovek sam u lošoj situaciji ne vidi čistotu instinkta. Tek kad se taj deo odblokira, onda može da bude istinski zdrav, prvo mentalno, pa ona i fizički. Ima tu puno posla, a ljudi bi trebali da biraju tako nešto kako bi prekinuli lanac strahova, nemoći, blokadi i lanac zloupotrebe.  Strah, nemoć, blokiranost,  lanac zloupotrebe i slično, svakako nije Božje stanje. Božje stanje je jedno zrelo stanje koje deluje čisto instinktivno kroz nas Božje ljude. Za tako nešto moramo razviti što više čistu osećajnost i svesnost Božanskog, tj. Božanski um. Mi jesmo osećajna i umna bića, ali mnogo što šta nije po Bogu u funkciji. Strah, nemoć, blokada i lanac zloupotrebe nije Božje stanje i baš zato čovek mora prvo to da razreši u sebi.

Metodom Apsolutna Veza dovodim ljude do tog čistog stanja. A više o tome pročitajte ovde http://pipi-mila-dragica.com/metoda-apsolutna-veza/ .