Istina i istina

Istina i istina

Mnoge ljude zbunjuje moja napisana reč istina onda kad je napišem velikim slovom I. To nalazite ili ćete pronaći ponekad čak i u mojim knjigama. Istina sa velikim slovom I je ona Istina koja je Apsolutnost/ iz čistog Univerzalnog/ Božanskog jezgra, koja poštuje 10 Božijih i koja postoji bez obzira da li je neko živi ili ne živi. Takva Istina je jedinstvena i najvažnija za čistu moć. Zatim postoji istina koja je nevažna, već je samo dobro da znamo da je kriva i da nije iz Apsolutnog (na primer bolest, nemoć, neznanje, operacije, nedostatak novca, nedostatak partnera, nedostatak bilo koje vrste čiste moći, kao i loše, zlo i drugo) te da zbog toga što želimo cistu Istinu, ovu drugu koja se već desila (ukoliko se desila, onome kome se desila) nemamo drugog izbora već da je pozitivno tretiramo kako bi mogli da transformišemo i savladamo (tu krivu istinu). I pogotovu shvatiti da ta neka istina koja nije iz Apsolutnog, ukoliko je bila i naša, SADA treba da je prošlost koju smo savladali i zamenili čistom Istinom iz Apsolutnog. Zato je jako važno da shvatamo razliku između Apsolutne Istine i iskrivljenje istine i napokon shvatamo šta je šta i za šta se opredeljujemo. Takav proces iskrivljene istine, kao i osoba koja je bila u iskrivljenoj istini, treba da posluži kao MODEL ZA MOĆ, jer ako je ta osoba mogla, teoretski može i svako drugi. A sam posao (uspeh) – AKTIVNOST mora čovek kao jedinka svakako da odradi sam. Međutim i vrlo je važno i poštovati one koji su uspeli, jer oni su uspeli da prepoznaju čistu Apsolutnu Istinu. Od takvih se puno može naučiti- od pobednika.
Ono najvažnije što treba svako znati, Apsoluna Istina je nešto što je ispravno po Bogu i naravno da nisu sve istine dobre za sadašnjost i budućnost. Ukoliko želimo dobru budućnost moramo prvo sada shvatiti razliku između iskrivljene istine i Apsolutne Istine i delovati samo po Apsolutnoj Istini. Tu počinju da otpadaju vera i želja za istinama koje nisu iz jezgra/ nisu po Apsolutnom tj. po Bogu, jer Božiji/ Apsolutni put je samo jedan, a ostalo su stranputice.

Autor: Pipi Mila Dragica