JA SAM SAMO POBEDNIK!

JA SAM SAMO POBEDNIK!

Da li sam pila taj i taj lek?
Da li sam imala tu i tu terapiju?
Da li sam imala taj i taj rak?
Da li sam se lečila u Srbiji ili negde drugde?
Da li sam imala zračenja?
Da li su me operisali?
Da li sam se lečila jednu, dve ili više godine?
Da li sam koristila tu i tu travu?
Da li sam išla u crkvu?
Da li sam išla na sveta mesta?

I tako dalje…. Pobeda se ipak sastoji samo od jednog postupka.

Ljudi, JA JESAM POBEDNIK jer sam spoznala čistu moć, to je bitno shvatiti. POBEDA je bitna, a sve što je bilo kako je bilo, nebitno je. Imala sam metastaza, pa šta? Zar mislite da je nečija priča teža? Znate šta? Nije ničija priča ni teža ni lakša, nije problem drugačiji, već ljudima fali PRAVA VERA i MILOST. Vera ne traži odredjene načine, VERA je za sve lek i ona se ZOVE VERA U POBEDU, a MILOST ČOVEK RADOM / PRAKSOM OTVARA U SEBI koji daje tu POBEDU.
OSVESTITE SEBE.

Pipi Mila